Burada sadece 300 kişi, 300 sığır ve 500 koyun yaşıyor

Burada sadece 300 kişi, 300 sığır ve 500 koyun yaşıyor